Probni tečaj

Traje 1h, a sastoji se od teoretskog dijela i praktičnog dijela na simulatoru i na moru.

Služi kako bi polaznik isprobao vještine jedrenja na dasci i procjenio da li želi nastaviti s početnim tečajem. Ukoliko se odluči, nadoplatit će razliku za početnički tečaj. (1h = 230kn)

Početnički tečaj

Traje 6 odnosno 8 sati.

Sastoji se od teorijskog dijela, praktičnog dijela na simulatoru i na moru.
Teorijski dio obuhvaća osnove teorije jedrenja na dasci tj. utjecaj aerodinamike i hidrodinamike na opremu, dijelove opreme, smjerove vjetra, morske struje i opasnosti na moru.
Praktični dio započinje na obali na pokretnom simulatoru koji obuhvaća: penjanje na dasku, podizanje jedra, osnovni položaj, jedreći položaj, promjena smjera jedrenja te osnovni okret uz i niz vjetar.
Nakon savladanog simulatora kreće se istim postupkom na moru uz instruktora.
Cilj početnog tečaja je omogućiti svakom polazniku da se samostalno kreće na moru. (6h = 1080kn ; 8h = 1250kn)

Napredni tečaj

Traje 5h i predviđen je za one koji su prošli početni tečaj ili imaju osnovna znanja jedrenja na dasci te se žele dalje usavršavati.

Napredni tečaj obuhvaća: napredni okret uz vjetar, niz vjetar, kretanje s obale (beach start), vožnja s trapezom te usavršavanje vožnje uz i niz vjetar. (5h = 940kn)

Fun tečaj

Obuhvaća jedrenje na srednjem i jakom vjetru, bez središnje kobilice u glisirajućim uvjetima, vodeni start, vožnja u strapsevima, glisirajući okret niz vjetar te postizanje maksimalne brzine.

Ovom tečaju mogu pristupiti oni koji su uspješno odradili prethodni tečaj. (1h = 370kn)