Probni tečaj

Traje 1h, a sastoji se od teoretskog dijela i praktičnog dijela na simulatoru i na moru.

Služi kako bi polaznik isprobao vještine jedrenja na dasci i procjenio da li želi nastaviti s početnim tečajem. Ukoliko se odluči, nadoplatit će razliku za početnički tečaj. (1 h = 250 kn)

Početnički tečaj

Traje 6 odnosno 8 sati.

Sastoji se od teorijskog dijela, praktičnog dijela na simulatoru i na moru.
Teorijski dio obuhvaća osnove teorije jedrenja na dasci tj. utjecaj aerodinamike i hidrodinamike na opremu, dijelove opreme, smjerove vjetra, morske struje i opasnosti na moru.
Praktični dio započinje na obali na pokretnom simulatoru koji obuhvaća: penjanje na dasku, podizanje jedra, osnovni položaj, jedreći položaj, promjena smjera jedrenja te osnovni okret uz i niz vjetar.
Nakon savladanog simulatora kreće se istim postupkom na moru uz instruktora.
Cilj početnog tečaja je omogućiti svakom polazniku da se samostalno kreće na moru. (6 h = 1200 kn ; 8 h = 1350 kn)

Napredni tečaj

Traje 5h i predviđen je za one koji su prošli početni tečaj ili imaju osnovna znanja jedrenja na dasci te se žele dalje usavršavati.

Napredni tečaj obuhvaća: napredni okret uz vjetar, niz vjetar, kretanje s obale (beach start), vožnja s trapezom te usavršavanje vožnje uz i niz vjetar. (5 h = 1050 kn)